BARBIE PAD Interaktywny ORGANIZER dotykowy ekran
BARBIE PAD Interaktywny ORGANIZER dotykowy ekran
Dziewczynki mają teraz możliwość niekończącej się zabawy z Barbie-Padem. Dzięki niemu zapiszesz swoje sekrety w magicznym notatniku za pomocą pisaka. Cyfrowy zegarek sprawi, że nigdy nie spóźnisz się na spotkanie z przyjaciółkami. Lusterko pozwoli Ci na p
44.90PLN31.90PLN
Hasbro FURBY COOL ŻÓŁTY interaktywny APLIKACJA PL
Hasbro FURBY COOL ŻÓŁTY interaktywny APLIKACJA PL
Czy znasz już tego puszystego, kolorowego i gadatliwego stworka? Oto Furby - genialna interaktywna zabawka, która podbije serce Twoje, Twojego dziecka i zostanie nowym członkiem To wspaniałe stworzonko reaguje na wszystko co z nim robisz.
249.00PLN
NIEBIESKI NOSEK Przytulanka ŁOŚ Maskotka
NIEBIESKI NOSEK Przytulanka ŁOŚ Maskotka
Pluszaki z serii Przyjaciele Niebieskiego Noska są wykonane z miłych w dotyku, dobrych jakościowo i bezpiecznych dla dziecka materiałów, co sprawia, że będą idealne nawet dla półtorarocznego maluszka.
19.90PLN18.90PLN
Regulamin
Spis treści

  Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.toysplanet.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html
  Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej: www.toysplanet.pl/regulamin.pdf  Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej http://get.adobe.com/reader/

  REGULAMIN  SKLEPU INTERNETOWEGO TOYSPLANET.PL

  1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  3.    WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  5.    SPOSOBY PŁATNOŚCI
  6.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  7.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  9.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  10.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.toysplanet.pl prowadzony jest przez AGNIESZKĘ SZYMAŃSKA-SOBERKA prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA "REGARD" SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA, GRZEGORZ SOBERKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, Łódź i adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7261356478, REGON 101086176 oraz GRZEGORZA SOBERKA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GRZEGORZ MARIUSZ SOBERKA "REGARD" SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA, GRZEGORZ SOBERKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, Łódź i adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5761075793, REGON 472026956, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą "REGARD" SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA, GRZEGORZ SOBERKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, Łódź i adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź) NIP spółki cywilnej 7262641784, REGON spółki cywilnej 101086609, adres poczty elektronicznej: sklep@toysplanet.pl


  1.2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


  1.3.    Definicje:

  1.3.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.3.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  1.3.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
  1.3.4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.3.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.3.6.    KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
  1.3.7.    NEWSLETTER  – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i Produktach w Sklepie Internetowym.
  1.3.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.3.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.3.10.  SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.toysplanet.pl.
  1.3.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – AGNIESZKĘ SZYMAŃSKA-SOBERKA prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA "REGARD" SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA, GRZEGORZ SOBERKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, Łódź i adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7261356478, REGON 101086176 oraz GRZEGORZA SOBERKA prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GRZEGORZ MARIUSZ SOBERKA "REGARD" SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA, GRZEGORZ SOBERKA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, Łódź i adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5761075793, REGON 472026956, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod firmą "REGARD" SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA SZYMAŃSKA-SOBERKA, GRZEGORZ SOBERKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Limanowskiego 63 lok. 53, Łódź i adres do korespondencji: ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź) NIP spółki cywilnej 7262641784, REGON spółki cywilnej 101086609, adres poczty elektronicznej: sklep@toysplanet.pl.
  1.3.12.   UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.3.13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  1.3.14.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  1.3.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


  2.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


  2.1.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

  2.1.1.    Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
  2.1.2.    Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
  2.1.3.    Newsletter.


  3.    WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


  3.1.    Odpłatność:

   3.1.1.    Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.


  3.2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  3.2.1.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3.2.2.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

  3.2.3.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.


  3.3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  3.3.1.    Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  3.3.2.    Dostęp do poczty elektronicznej.
  3.3.3.    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  3.3.4.    Zalecana szerokość ekranu: 1024x768 lub wyższa.
  3.3.5.    Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.


  3.4.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze   poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  3.5.    Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  3.6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3.7.    Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego pod adresem:   http://toysplanet.pl/krok-po-kroku.html


   4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


  4.1.   Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy,  parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  4.2.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.  Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

  4.3.   Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie  niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta  Zamówienia.

  4.4.   Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

  4.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

  4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz   jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie   stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów   Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

  4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a   Sprzedawcą.

  4.5.    Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.


  5.    SPOSOBY  PŁATNOŚCI


  5.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  5.1.1.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  5.1.2.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  5.1.3.    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  5.1.3.1.    Bank: BRE BANK SA – mBank.
  5.1.3.2.    Numer rachunku: 67 1140 2004 0000 3902 4440 6900.

  5.2.    W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu   Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  5.3.    W  wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać   dokonania przedpłaty w całości albo części.


  6.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


  6.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  6.1.1.    Przesyłka pocztowa.
  6.1.2.    Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
  6.1.3.    Przesyłka paletowa.
  6.1.4.    Paczkomaty inPost.
  6.1.5.    Odbiór osobisty pod adresem:  ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź, w Dni Robocze w godzinach 10:00-16:00.

  6.2.    Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz   płatności.

  6.3.    Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  6.4.    Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy   termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

  6.4.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  6.4.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


  7.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


  7.1.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  7.2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  7.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie     Internetowym).
  7.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty   elektronicznej na adres: sklep@toysplanet.pl  lub też pisemnie na adres:  ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź. Umowa w takim wypadku wygasa po   upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  7.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej   bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności   gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z   wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa w takim wypadku wygasa po   upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  7.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi   Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego   oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy wskazany w ramach Konta.


  8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


  8.1.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

   8.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z   działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o   szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty   elektronicznej na adres: sklep@toysplanet.pl  lub też pisemnie na adres:  ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź. Gdy jest to niezbędne dla oceny   niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres:  ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź.
  8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na   podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  8.1.4. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie   ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

  8.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu   Internetowego:

  8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z   działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@toysplanet.pl  lub też   pisemnie na adres:  ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź.
  8.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty   wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany   przez Usługobiorcę sposób.


  9.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


  9.1.    Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając   stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.   Oświadczenie można wysłać na adres:  ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź.
  9.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu.
  9.3.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły,   ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie   później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania   przedpłaty.
  9.4.    Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób.
  9.5.    Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi   Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
  9.6.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą   konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na   informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub   wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym   przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których   przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.


  10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  10.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

   

  10.1.1.Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze       umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a       przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2)   w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej   działalności.

  10.2.    Zmiana Regulaminu:

  10.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów   płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim   te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  10.2.2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został   prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w   terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  10.2.3.Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i   korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już   złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  10.2.4.W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca   będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  10.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą   elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za   szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży   konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


  10.4.    Rozstrzyganie sporów:

  10.4.1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom   powszechnym.
  10.4.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu   ze względu na siedzibę Usługodawcy.

   

  Załącznik:
  1.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


   

   

   

   

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij